תקנון

בסד

תקנון המכבסה

  • כל הכביסה נכנסת למכונת כביסה לתכנית רגילה ולייבוש במייבש. יש להסב את תשומת לב המכבסה לכל פריט הדורש טיפול מיוחד. פריט שטופל בניגוד להוראות יצרן – לפי הנחיות לקוח או בהיעדר הנחיות מתאימות כאמור – לא יזכה את בעליו בפיצוי כלשהו.

  • .המכבסה לא תהיה אחראית לתיקים או שקיות מכל סוג שהושארו בה, אלא אם הושארו לכביסה

  • .על הלקוח לאסוף את הפריטים שהשאיר במכבסה בתוך 30 יום. המכבסה לא תהיה אחראית לפריטים/כביסה שהושארו מעבר לשלושים יום

  • במקרה שנעשה נזק על ידי המכבסה לפריט לבוש כלשהו המכבסה תפצה עד 7-10 פעמים ממחיר הניקוי

  • כביסה רגילה נשקלת לפניי הכביסה ומתומחרת במעמד המסירה

  • .פריטים מיוחדים : שמיכות, כריות, וילונות וכד מחויבים בנפרד ולא עלפי משקל