תקנון

בס"ד

תקנון המכבסה

כל הכביסה נכנסת למכונת כביסה לתכנית רגילה ולייבוש במייבש. יש להסב את תשומת לב המכבסה לכל פריט הדורש טיפול מיוחד. פריט שטופל בניגוד להוראות יצרן – לפי הנחיות לקוח או בהיעדר הנחיות מתאימות כאמור – לא יזכה את בעליו בפיצוי כלשהו.

האחריות המלאה על איכות ניקוי השטיחים תהיה על החברה המבצעת " עיני ניקוי שטיחים רמלה " או ציון ובניו "מכבסת "זהר " הינה נציגה בלבד

.המכבסה לא תהיה אחראית לתיקים או שקיות מכל סוג שהושארו בה, אלא אם הושארו לכביסה

.על הלקוח לאסוף את הפריטים שהשאיר במכבסה בתוך 30 יום. המכבסה לא תהיה אחראית לפריטים/כביסה שהושארו מעבר לשלושים יום

משלוחים חינם במסירה עלפי מינימום הזמנה התלוי באזור המשלוח ( פרטים אצל נציג השירות במכבסה)

במקרה שנעשה נזק על ידי המכבסה לפריט כלשהו המכבסה תפצה עד 7 פעמים ממחיר הניקוי

כביסה רגילה נשקלת לפניי הכביסה ומתומחרת במעמד המסירה

.פריטים מיוחדים : שמיכות, כריות, וילונות וכד מחויבים בנפרד ולא עלפי משקל

Share on Facebook